Dự án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam qua chuyển giao thiết bị đã qua sử dụng

Dự án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam qua chuyển giao thiết bị đã qua sử dụng

Dự kiến thời gian thực hiện: 2016
 
Đối tượng hưởng lợi: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
 
Đơn vị hỗ trợ: Tập đoàn Hỗ trợ Doanh nghiệp Hàn quốc (SBC)
Bài viết khác
Đăng ký dịch vụ
Video clip