Dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp áp dụng Đổi mới sinh thái – Eco innovation”

Dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp áp dụng Đổi mới sinh thái – Eco innovation”

- Tư vấn đổi mới: tiết kiệm năng lượng, cải thiện năng lực cạnh tranh chất lượng sản phẩm.
Thời gian thực hiện dự án: 2013 
Địa điểm triển khai dự án: miền Nam
Đối tượng hưởng lợi: các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tài trợ: Chính phủ Hàn Quốc - Trung tâm đổi mới Doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEIC (ASEM Eco-innovation Center)
Đối tác: NEMO (Tập đoàn Tư vấn Đổi mới Nemo)

              

Đăng ký dịch vụ
Video clip