Dự án 2015

Dự án 2015

 
 
Trong khuôn khổ APO COE GP của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), SMEDEC 2 phối hợp với Quỹ Năng suất xanh Đài Loan (TGPF) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề "Thúc đẩy phát triển khu công nghệ và ươm tạo phục hồi tài nguyên".
Thời gian: 03/11/2015 
 
- Đơn vị tổ chức: 
   
 
- Đơn vị tài trợ:

 

 

Đăng ký dịch vụ
Video clip