Dự án

Dự án

Dự án "Tăng cường quan hệ đối tác công-tư cho quản lý rủi ro thiên tai và Khả năng phục hồi của cộng đồng tại Việt Nam - Giai đoạn III     

Thời gian thực hiện dự án: 06/2014 – 12/2015
Địa điểm triển khai dự án: miền Nam
Đối tượng hưởng lợi: Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại miền Nam
Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Quỹ Châu Á (TAF - The Asia Foundation)

Image result for logo USAID           

Đăng ký dịch vụ
Video clip