Diễn đàn đổi mới toàn cầu ASEIC 2018 “Tăng cường đổi mới sinh thái cho DNVVN về tăng trưởng bền vững và hoà nhập” tại Jarkata

Diễn đàn đổi mới toàn cầu ASEIC 2018 “Tăng cường đổi mới sinh thái cho DNVVN về tăng trưởng bền vững và hoà nhập” tại Jarkata

Ngày 04 - 05/09/2018, Bà Nguyễn Thái Thuỳ Hoa – Trưởng phòng Đào tạo Trung tâm SMEDEC 2 tham gia trình bày tại Diễn đàn đổi mới toàn cầu ASEIC 2018 “Tăng cường đổi mới sinh thái cho DNVVN về tăng trưởng bền vững và hoà nhập” được tổ chức tại Jakarta, Indonesia. Chương trình có sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ các tổ chức tư nhân, quốc tế, công lập, viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ.

Bà Nguyễn Thái Thùy Hoa - Trưởng phòng Đào tạo Trung tâm SMEDEC 2 phát biểu tại Diễn đàn

Đây là diễn đàn do Bộ Khởi nghiệp và Doanh nghiệp vừa và nhỏ – Hàn Quốc phối hợp với Trung tâm ASEIC tổ chức nhằm mục đích phát triển tăng trưởng bền vững và toàn diện đặc biệt là cải thiện các khía cạnh kinh tế và môi trường cho DNVVN.

Một số hình ảnh liên quan: