Chương trình “Sản phẩm thương hiệu Việt tiêu biểu” tại Lotte Mart Việt Nam

Chương trình “Sản phẩm thương hiệu Việt tiêu biểu” tại Lotte Mart Việt Nam

                    
- Hưởng ứng chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại hệ thống siêu thị Lotte Mart. 
- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam kết nối trực tiếp các chuyên gia đến từ Hàn Quốc và đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí của Hàn Quốc nhằm chọn được những Sản phẩm Thương hiệu Việt tiêu biểu - được giới thiệu và bán tại 120 điểm Bán hàng của Lotte Mart tại Hàn Quốc, đẩy mạnh giao thương xuất khẩu hàng hóa tốt nhất Việt Nam sang Hàn Quốc
Thời gian thực hiện: từ 25/07 – 03/08/2014
Đối tượng hưởng lợi: Doanh nghiệp Việt Nam 
Ban tổ chức: Báo Công thương, SMEDEC 2, Lotte Mart, FACT.

 

Đăng ký dịch vụ
Video clip