Chương trình Quốc gia hỗ trợ DN nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Chương trình Quốc gia hỗ trợ DN nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Kính gửi: Quý đơn vị

Tiếp nối những thành công đã mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, duy trì mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững cho giai đoạn 2021 – 2030, Trung tâm SMEDEC 2 tiếp tục được Bộ KH&CN giao chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình 1322 hỗ trợ cải tiến NSCL cho doanh nghiệp thông qua việc hướng dẫn áp dụng Kaizen, 5S và một số giải pháp thân thiện môi trường của năng suất xanh cho doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ; và áp dụng công cụ MFCA (Kiểm soát chi phí dòng nguyên liệu) với mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng, giảm thiểu tác động môi trường.

Để có thể tiếp cận và triển khai thành công chương trình hỗ trợ, chúng tôi mong muốn nhận được sự phối hợp của Quý Cơ quan trong công tác giới thiệu chương trình đến với doanh nghiệp, Ban Quản lý các KCN tại địa phương có quan tâm đăng ký tham gia (kèm CV số 992/TĐC-SMEDEC2 ngày 21/4/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

1.   Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp:

-   Áp dụng MFCA: Doanh nghiệp vừa và lớn, hoạt động trong lĩnh vực Chế biến thực phẩm, thuỷ sản, đồ gỗ, may mặc, cơ khí… tại các khu công nghiệp.

-   Áp dụng kết hợp Kaizen, 5S và các giải pháp Năng suất xanh: mọi loại hình doanh nghiệp (trừ quy mô siêu nhỏ), hoạt động trong lĩnh vực Thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, mây tre lá, vải, gỗ,… Ưu tiên các doanh nghiệp thuộc làng nghề hoặc hoạt động trong các KCN.

2.   Thời gian triển khai dự án:

-   Trung bình 06 tháng/DN (bao gồm các giai đoạn khảo sát, đào tạo, tư vấn hướng dẫn, đánh giá hiệu quả áp dụng).

Nhằm tạo điều kiện hợp tác tốt trong quá trình triển khai, rất mong được sự hợp tác của Quý Cơ quan. 

Để Trung tâm có thể sắp xếp và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả nhất, kính mong Quý Cơ quan/Tổ chức gửi thông tin DN đăng ký tham gia về cho chúng tôi trước ngày 30/05/2022.

Link đăng ký trực tuyến: https://bit.ly/phieudangkyNCSL

Trân trọng cảm ơn!

Vui lòng scan mã QR để có thêm thông tin chi tiết về chương trình