Chứng nhận sản phẩmChứng nhận sản phẩm

 

- Chứng nhận VietGap

- Xác nhận doanh nghiệp thực hiện áp dụng hiệu quả các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, các hệ thống quản lý

 

 

 

Đăng ký dịch vụ
Tin tức liên quan

SMEDEC 2 được Cục Chăn nuôi trồng trọt chỉ định tổ chức chứng nhận Chứng nhận VietGap

SMEDEC 2 được Cục Chăn nuôi trồng trọt chỉ định tổ chức chứng nhận Chứng nhận VietGap

Trung tâm SMEDEC 2 nhận giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận

Trung tâm SMEDEC 2 nhận giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận

Luân chuyển một số vị trí lãnh đạo quan trọng thuộc Tổng cục TCĐLCL

Tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Lãnh đạo Tổng cục đã trao quyết định luân chuyển cán bộ và bổ..

Video clip